ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 21 особа. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 особи. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає. Фонд оплати працi: 1153,9 тис.грн. Фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 268 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, вiдсутня.