ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "Василькiвська фiрма "ЕКОГАЗСЕРВIС"
3.1.3. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 08623
3.1.5. Область, район Київська область, Василькiвський
3.1.6. Населений пункт смт. Калинiвка
3.1.7. Вулиця, будинок вулиця Залiзнична, 168

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АОО №476578
3.2.2. Дата державної реєстрації 19.06.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Василькiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 337250
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 337250

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "Правекс-Банк"
3.3.2. МФО банку 380838
3.3.3. Поточний рахунок 2600779994002
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
3.3.5. МФО банку д/н
3.3.6. Поточний рахунок д/н

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
40.22.0 Розподiлення та постачання газу
51.51.0 Оптова торгiвля паливом
52.48.9 Роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної безпеки2812.10.30-40.22.031.08.2010Держгiрпромнагляд31.08.2015
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiл планується подовжувати

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента