ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 
Дата розміщення: 30.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 01001, вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон +380 (44) 279-66-51
Факс +380 (44) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Прибуток Плюс"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25395301
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 01033, вул. Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.03.2010
Міжміський код та телефон +380 (44) 297-21-04
Факс +380 (44) 297-21-04
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач, у якого Товариство вiдкрило рахунки в цiнних паперах власникам акцiй
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37153128
Місцезнаходження д/н, м. Київ, д/н, м.Київ, 02160, вул. А.Ахматової, 23, оф. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №4374
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010
Міжміський код та телефон +380 (44) 379-16-74
Факс +380 (44) 379-16-74
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудитор, який надає аудиторськi послуги Товариству