ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" (номiнальний утримувач) 24917996 м. Київ, дIн, 01032, м.Київ, вул.Вєтрова, 7-б 18.11.2005 113 322 8.4000000 113 322 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Залюбовський Микола Антонович СМ № 449077, виданий Колинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС Укркаїни 30.04.2002 10.03.1999 355 523 26.35500000000 355 523 0 0 0
Залюбовський Олександр Миколайович СК № 375143, виданий Колинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України 25.12.1996 01.01.2018 288 118 21.35800000000 288 118 0 0 0
Воропай Григорiй Маркович МЕ № 115677, виданий Днiпровським РУГУ МВС України 12.08.2002 01.01.2018 167 281 12.40000000000 167 281 0 0 0
Усього  924 244 68.5130000 924 244 0 0 0