ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Залюбовський Микола Антонович СМ № 449077, виданий Колинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України 30.04.2002 10.03.1999 355 523 26.35500000000 % 355 523 0 0 0
в.о. Голови ревiзiйної комiсiї Добитiна Марiя Миколаївна СМ № 349854, виданий Колинiвський СВМ Василькiвського МВГУ МВС України 20.10.2001 14.10.1999 1 700 0.12600000000 % 1 700 0 0 0
Член правлiння, Директор пiдприємства Фiалко Володимир Дмитрович СМ № 427547, виданий Калинiвським СВМ Василькiвського району 09.01.2002 21.09.1998 8 311 0.61600000000 % 8 311 0 0 0
Член правлiння, Начальник служби охорони працi Павлiк Вiктор Андрiйович СК № 208984, виданий Василькiвський МВГУ 25.11.1995 26.11.2001 1 000 0.07400000000 % 1 000 0 0 0
Усього   366 534 27.17100000000 % 366 534 0 0 0
Опис