ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
01.01.2018
0.0000000
На дату складання звiту збори акцiонерiв не проводились.
Загальнi збори акцiонерiв по результатах 2011 року запланованi на 20.04.2012 р. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.