ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати МАЛОГО

СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5976.0005923.400
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 996.000987.200
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 4980.0004936.200
Інші операційні доходи 040 251.00027.600
Інші доходи 050 0.000417.000
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 5231.0005380.800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 3730.3003584.300
Інші операційні витрати 090 1207.5001127.100
у тому числі 091 0.0000.000
092 0.0000.000
Інші витрати 100 47.300119.600
Разом витрати (080+090+100) 120 4985.1004831.000
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 245.900549.800
Податок на прибуток 140 76.800149.200
Чистий прибуток (збиток) 150 169.100400.600
Забезпечення матеріального заохочення 160 0.0000.000
Примітки:
дIн