ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
дIн  01.01.2018  0.000  0.000  01.01.2018 
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
дIн  01.01.2018  0.000  0.000000000000  01.01.2018 
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
дIн  01.01.2018  0.000  X 01.01.2018 
Податкові зобов'язання X 71.500  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 596.400  X X
Усього зобов'язань X 667.900  X X


Опис: дIн