ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
23.09.2010 428I10I1I10 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. UA4000097315 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 1349000 337250.000 100.0000000
Опис Iнших акцiй Товариство не випускало. Акцiями ВАТ не торгували на фондових бiржах та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв. Обiг акцiй ВАТ у 2010 роцi здiйснювався тiльки на позабiржовому неорганiзованому ринку.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 0.000000000000 дIн 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна Іменні 0.000 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про облігації емітента для кожного непогашеного випуску облігацій. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування Форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
01.01.2018 дIн дIн 0.000 0 Бездокументарна На пред’явника 0.000 дIн 01.01.2018
Опис Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Товариство не випускало.

Інформація про інші цінні папери, випущенні емітентом (випуск яких підлягає реєстрації)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення Опис
01.01.2018 0.00000 0.00000 дIн Iншi цiннi папери Товариство не випускало.