ВАТ "Екогазсервіс"

Код за ЄДРПОУ: 13706150
Телефон: 0457141353
e-mail: ekogaz_vat@ukr.net
Юридична адреса: 08623 Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ "Прибуток Плюс"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  25395301
Місцезнаходження  м. Київ, Голосiївський, 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 520479
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.03.2010
Міжміський код та телефон  044 2972104
Факс  044 2972104
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис  дIн
 
Найменування  ТОВ Аудиторська фiрма "Марал"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  216255437
Місцезнаходження  м. Київ, -, 04080, м.Київ, вул. Фрунзе 86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  0506
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  0503535345
Факс  -
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  дIн
 
Найменування  Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  м. Київ, Шевченкiвський, 01001, м.Київ, вул. Грiнченка
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  0442791078
Факс  0442791078
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис  дIн